2. Dutiyavaggo

1. Asaªkhatasutta½

377. “Asaªkhatañca vo, bhikkhave, desess±mi asaªkhatag±miñca magga½. Ta½ suº±tha. Katamañca, bhikkhave, asaªkhata½? Yo, bhikkhave, r±gakkhayo dosakkhayo mohakkhayo– ida½ vuccati, bhikkhave, asaªkhata½. Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Samatho. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo. Iti kho, bhikkhave, desita½ vo may± asaªkhata½, desito asaªkhatag±mimaggo. Ya½, bhikkhave, satth±r± karaº²ya½ s±vak±na½ hitesin± anukampakena anukampa½ up±d±ya, kata½ vo ta½ may±. Et±ni, bhikkhave, rukkham³l±ni, et±ni suññ±g±r±ni. Jh±yatha, bhikkhave, m± pam±dattha; m± pacch± vippaµis±rino ahuvattha. Aya½ vo amh±ka½ anus±san²ti.
“Asaªkhatañca vo, bhikkhave, desess±mi asaªkhatag±miñca magga½. Ta½ suº±tha. Katamañca, bhikkhave, asaªkhata½? Yo, bhikkhave, r±gakkhayo dosakkhayo mohakkhayo– ida½ vuccati, bhikkhave, asaªkhata½. Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Vipassan±. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo. Iti kho, bhikkhave, desita½ vo may± asaªkhata½…pe… aya½ vo amh±ka½ anus±san²ti.
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Savitakko savic±ro sam±dhi. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Avitakko vic±ramatto sam±dhi. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Avitakko avic±ro sam±dhi. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Suññato sam±dhi. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Animitto sam±dhi. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Appaºihito sam±dhi. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim± vineyya loke abhijjh±domanassa½. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu vedan±su vedan±nupass² viharati…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu citte citt±nupass²…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhamm±nupass² viharati…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu chandasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo …pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu v²riyasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu cittasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu v²ma½sasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu saddhindriya½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu v²riyindriya½ bh±veti vivekanissita½…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu satindriya½ bh±veti…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu sam±dhindriya½ bh±veti…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu paññindriya½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu saddh±bala½ bh±veti vivekanissita½…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu v²riyabala½ bh±veti…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu satibala½ bh±veti…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu sam±dhibala½ bh±veti…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu paññ±bala½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu satisambojjhaªga½ bh±veti…pe… aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammavicayasambojjhaªga½ bh±veti…pe… v²riyasambojjhaªga½ bh±veti…pe… p²tisambojjhaªga½ bh±veti…pe… passaddhisambojjhaªga½ bh±veti…pe… sam±dhisambojjhaªga½ bh±veti…pe… upekkh±sambojjhaªga½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu samm±diµµhi½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½. Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu samm±saªkappa½ bh±veti …pe… samm±v±ca½ bh±veti…pe… samm±kammanta½ bh±veti…pe… samm±-±j²va½ bh±veti…pe… samm±v±y±ma½ bh±veti…pe… samm±sati½ bh±veti…pe… asaªkhatañca vo bhikkhave, desess±mi asaªkhatag±miñca magga½. Ta½ suº±tha. Katamañca, bhikkhave, asaªkhata½…pe…? Katamo ca, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu samm±sam±dhi½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½ Aya½ vuccati, bhikkhave, asaªkhatag±mimaggo. Iti kho, bhikkhave, desita½ vo may± asaªkhata½, desito asaªkhatag±mimaggo. Ya½, bhikkhave, satth±r± karaº²ya½ s±vak±na½ hitesin± anukampakena anukampa½ up±d±ya, kata½ vo ta½ may±. Et±ni, bhikkhave, rukkham³l±ni, et±ni suññ±g±r±ni. Jh±yatha, bhikkhave, m± pam±dattha; m± pacch± vippaµis±rino ahuvattha. Aya½ vo amh±ka½ anus±san²”ti. Paµhama½.