9. Upaµµhitassatisutta˝

302. “Upaµµhitassati ca hoti, pańńav± ca hoti– imehi kho, anuruddha, pańcahi dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± sugati˝ sagga˝ loka˝ upapajjat˛”ti. Navama˝.
Ime aµµha suttantasaŞkhep±.

10. Pańcas˛lasutta˝

303. “Pańcahi, anuruddha, dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± sugati˝ sagga˝ loka˝ upapajjati. Katamehi pańcahi? P±ş±tip±t± paµivirato ca hoti, adinn±d±n± paµivirato ca hoti, k±mesumicch±c±r± paµivirato ca hoti, mus±v±d± paµivirato ca hoti, sur±merayamajjappam±daµµh±n± paµivirato ca hoti– imehi kho, anuruddha, pańcahi dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± sugati˝ sagga˝ loka˝ upapajjat˛”ti. Dasama˝.

Dutiyapeyy±lavaggo.

Tassudd±na˝–
Dutiye ca [anuruddho (sabbattha)] akkodhano, anupan±h˛ anissuk˛;
amacchar˛ anatic±r˛, s˛lav± ca bahussuto;
v˛riya˝ sati s˛lańca, sukkapakkhe pak±sito.