6. Upan±h˛sutta˝

285. “Pańcahi anuruddha, dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± ap±ya˝ duggati˝ vinip±ta˝ niraya˝ upapajjati. Katamehi pańcahi? Assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottapp˛ ca hoti, upan±h˛ ca hoti, duppańńo ca hoti– imehi kho, anuruddha, pańcahi dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± ap±ya˝ duggati˝ vinip±ta˝ niraya˝ upapajjat˛”ti. Chaµµha˝.

7. Issuk˛sutta˝

286. “Pańcahi, anuruddha, dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± ap±ya˝ duggati˝ vinip±ta˝ niraya˝ upapajjati. Katamehi pańcahi? Assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottapp˛ ca hoti, issuk˛ ca hoti, duppańńo ca hoti– imehi kho anuruddha, pańcahi dhammehi samann±gato m±tug±mo k±yassa bhed± para˝ maraş± ap±ya˝ duggati˝ vinip±ta˝ niraya˝ upapajjat˛”ti. Sattama˝.