2. Purisasutta½

281. “Pañcahi, bhikkhave, aªgehi samann±gato puriso ekanta-aman±po hoti m±tug±massa. Katamehi pañcahi? Na ca r³pav± hoti, na ca bhogav± hoti, na ca s²lav± hoti, alaso ca hoti, pajañcassa na labhati– imehi kho, bhikkhave, pañcahi aªgehi samann±gato puriso ekanta-aman±po hoti m±tug±massa. Pañcahi, bhikkhave, aªgehi samann±gato puriso ekantaman±po hoti m±tug±massa. Katamehi pañcahi? R³pav± ca hoti, bhogav± ca hoti, s²lav± ca hoti, dakkho ca hoti analaso, pajañcassa labhati– imehi kho, bhikkhave, pañcahi aªgehi samann±gato puriso ekantaman±po hoti m±tug±mass±”ti. Dutiya½.