13-15. B±hiradukkhachand±disutta½

180-182. “Ya½, bhikkhave, dukkha½, tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Kiñca, bhikkhave, dukkha½? R³p±, bhikkhave, dukkh±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Sadd±… gandh±… ras±… phoµµhabb±… dhamm± dukkh±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Ya½, bhikkhave, dukkha½, tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo”ti.

16-18. B±hir±nattachand±disutta½

183-185. “Yo bhikkhave, anatt±, tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Ko ca, bhikkhave, anatt±? R³p±, bhikkhave, anatt±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Sadd±… gandh±… ras±… phoµµhabb±… dhamm± anatt±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Yo, bhikkhave, anatt± tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo”ti.