15. Sam±pattimłlakagocarasutta˝

676. S±vatthinid±na˝ “Catt±rome, bhikkhave, jh±y˛. Katame catt±ro? Idha, bhikkhave, ekacco jh±y˛ sam±dhismi˝ sam±pattikusalo hoti, na sam±dhismi˝ gocarakusalo. Idha pana, bhikkhave, ekacco jh±y˛ sam±dhismi˝ gocarakusalo hoti, na sam±dhismi˝ sam±pattikusalo. Idha pana, bhikkhave, ekacco jh±y˛ neva sam±dhismi˝ sam±pattikusalo hoti, na ca sam±dhismi˝ gocarakusalo. Idha pana, bhikkhave, ekacco jh±y˛ sam±dhismi˝ sam±pattikusalo ca hoti, sam±dhismi˝ gocarakusalo ca. Tatra…pe… pavaro c±”ti. Pannarasama˝.