11-15. R³pa-anabhisamay±disuttapañcaka½

617-621. S±vatthinid±na½ R³pe kho, vaccha, anabhisamay±…pe… r³panirodhag±miniy± paµipad±ya anabhisamay±…pe….
S±vatthinid±na½. Vedan±ya kho, vaccha, anabhisamay±…pe….
S±vatthinid±na½ Saññ±ya kho, vaccha, anabhisamay±…pe….
S±vatthinid±na½. Saªkh±resu kho, vaccha, anabhisamay±…pe….
S±vatthinid±na½. Viññ±ºe kho, vaccha, anabhisamay±…pe…. Pannarasama½.

16-20. R³pa-ananubodh±disuttapañcaka½

622-626. S±vatthinid±na½ Ekamanta½ nisinno kho vacchagotto paribb±jako bhagavanta½ etadavoca– ko nu kho, bho gotama, hetu, ko paccayo…pe… r³pe kho, vaccha, ananubodh±…pe… r³panirodhag±miniy± paµipad±ya ananubodh±…pe….
S±vatthinid±na½. Vedan±ya kho, vaccha…pe….
S±vatthinid±na½. Saññ±ya kho, vaccha…pe….
S±vatthinid±na½. Saªkh±resu kho, vaccha…pe….
S±vatthinid±na½. Viññ±ºe kho, vaccha ananubodh±…pe… viññ±ºanirodhag±miniy± paµipad±ya ananubodh±. V²satima½.