7. Assaddhasa˝sandanasutta˝

101. S±vatthiya˝ viharati…pe… “dh±tusova, bhikkhave, satt± sa˝sandanti samenti. Assaddh± assaddhehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ahirik± ahirikehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; anottappino anottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; appassut± appassutehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; kus˛t± kus˛tehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; muµµhassatino muµµhassat˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti”.
“At˛tampi kho, bhikkhave, addh±na˝ dh±tusova satt± sa˝sandi˝su sami˝su. Assaddh± assaddhehi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su; ahirik± ahirikehi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su; anottappino anottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su; appassut± appassutehi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su; kus˛t± kus˛tehi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su; muµµhassatino muµµhassat˛hi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su; duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandi˝su sami˝su.
“An±gatampi kho, bhikkhave, addh±na˝ dh±tusova satt± sa˝sandissanti samessanti. Assaddh± assaddhehi saddhi˝ sa˝sandissanti samessanti; ahirik± ahirikehi saddhi˝ sa˝sandissanti samessanti; anottappino anottapp˛hi saddhi˝…pe… appassut± appassutehi saddhi˝…pe… kus˛t± kus˛tehi saddhi˝…pe… muµµhassatino muµµhassat˛hi saddhi˝…pe… duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandissanti samessanti.
“Etarahipi kho, bhikkhave, paccuppanna˝ addh±na˝ dh±tusova satt± sa˝sandanti samenti. Assaddh± assaddhehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ahirik± ahirikehi saddhi˝…pe… anottappino anottapp˛hi saddhi˝…pe… appassut± appassutehi saddhi˝…pe… kus˛t± kus˛tehi saddhi˝…pe… muµµhassatino muµµhassat˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti.
“Dh±tusova, bhikkhave, satt± sa˝sandanti samenti. Saddh± saddhehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; hiriman± hirimanehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ottappino ottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; bahussut± bahussutehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ±raddhav˛riy± ±raddhav˛riyehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; upaµµhitassatino upaµµhitassat˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pańńavanto pańńavantehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti. At˛tampi kho, bhikkhave, addh±na˝…pe… an±gatampi kho, bhikkhave…pe… etarahipi kho, bhikkhave, paccuppanna˝ addh±na˝ dh±tusova satt± sa˝sandanti samenti. Saddh± saddhehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pańńavanto pańńavantehi saddhi˝ sa˝sandanti sament˛”ti. Sattama˝.