4. Noceda½sutta½

117. S±vatthiya½ viharati…pe… “no ceda½, bhikkhave, pathav²dh±tuy± ass±do abhavissa, nayida½ satt± pathav²dh±tuy± s±rajjeyyu½ Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi pathav²dh±tuy± ass±do, tasm± satt± pathav²dh±tuy± s±rajjanti. No ceda½, bhikkhave, pathav²dh±tuy± ±d²navo abhavissa, nayida½ satt± pathav²dh±tuy± nibbindeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi pathav²dh±tuy± ±d²navo, tasm± satt± pathav²dh±tuy± nibbindanti. No ceda½, bhikkhave, pathav²dh±tuy± nissaraºa½ abhavissa, nayida½ satt± pathav²dh±tuy± nissareyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi pathav²dh±tuy± nissaraºa½, tasm± satt± pathav²dh±tuy± nissaranti”.
“No ceda½, bhikkhave, ±podh±tuy± ass±do abhavissa…pe… no ceda½, bhikkhave, tejodh±tuy±…pe… no ceda½, bhikkhave, v±yodh±tuy± ass±do abhavissa, nayida½ satt± v±yodh±tuy± s±rajjeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi v±yodh±tuy± ass±do, tasm± satt± v±yodh±tuy± s±rajjanti. No ceda½, bhikkhave, v±yodh±tuy± ±d²navo abhavissa, nayida½ satt± v±yodh±tuy± nibbindeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi v±yodh±tuy± ±d²navo, tasm± satt± v±yodh±tuy± nibbindanti. No ceda½, bhikkhave, v±yodh±tuy± nissaraºa½ abhavissa, nayida½ satt± v±yodh±tuy± nissareyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi v±yodh±tuy± nissaraºa½, tasm± satt± v±yodh±tuy± nissaranti.
“Y±vak²vañcime, bhikkhave, satt± im±sa½ catunna½ dh±t³na½ ass±dañca ass±dato ±d²navañca ±d²navato nissaraºañca nissaraºato yath±bh³ta½ na abbhañña½su, neva t±vime bhikkhave, satt± sadevak± lok± sam±rak± sabrahmak± sassamaºabr±hmaºiy± paj±ya sadevamanuss±ya nissaµ± visa½yutt± vippamutt± vimariy±dikatena cetas± vihari½su.
“Yato ca kho, bhikkhave, satt± im±sa½ catunna½ dh±t³na½ ass±dañca ass±dato ±d²navañca ±d²navato nissaraºañca nissaraºato yath±bh³ta½ abbhañña½su, atha, bhikkhave, satt± sadevak± lok± sam±rak± sabrahmak± sassamaºabr±hmaºiy± paj±ya sadevamanuss±ya nissaµ± visa½yutt± vippamutt± vimariy±dikatena cetas± viharant²”ti. Catuttha½.