Catt±ro dhamm±

354. “Catt±ro dhamm± bahuk±r±, catt±ro dhamm± bh±vetabb±…pe… catt±ro dhamm± sacchik±tabb±.
(Ka) “katame catt±ro dhamm± bahuk±r±? Catt±ri cakk±ni– patir³padesav±so, sappuris³panissayo [sappurisupassayo (sy±. ka½.)], attasamm±paºidhi, pubbe ca katapuññat±. Ime catt±ro dhamm± bahuk±r±.
(Kha) “katame catt±ro dhamm± bh±vetabb±? Catt±ro satipaµµh±n±– idh±vuso, bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim± vineyya loke abhijjh±domanassa½. Vedan±su…pe… citte… dhammesu dhamm±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim± vineyya loke abhijjh±domanassa½. Ime catt±ro dhamm± bh±vetabb±.
(Ga) “katame catt±ro dhamm± pariññeyy±? Catt±ro ±h±r±– kaba¼²k±ro [kava¼²k±ro (sy±. ka½.)] ±h±ro o¼±riko v± sukhumo v±, phasso dutiyo, manosañcetan± tatiy±, viññ±ºa½ catuttha½. Ime catt±ro dhamm± pariññeyy±.
(Gha) “katame catt±ro dhamm± pah±tabb±? Catt±ro ogh± k±mogho, bhavogho, diµµhogho, avijjogho. Ime catt±ro dhamm± pah±tabb±.
(©a) “katame catt±ro dhamm± h±nabh±giy±? Catt±ro yog±– k±mayogo, bhavayogo, diµµhiyogo, avijj±yogo. Ime catt±ro dhamm± h±nabh±giy±.
(Ca) “katame catt±ro dhamm± visesabh±giy±? Catt±ro visaññog±– k±mayogavisa½yogo, bhavayogavisa½yogo, diµµhiyogavisa½yogo, avijj±yogavisa½yogo. Ime catt±ro dhamm± visesabh±giy±.
(Cha) “katame catt±ro dhamm± duppaµivijjh±? Catt±ro sam±dh²– h±nabh±giyo sam±dhi, µhitibh±giyo sam±dhi, visesabh±giyo sam±dhi, nibbedhabh±giyo sam±dhi. Ime catt±ro dhamm± duppaµivijjh±.
(Ja) “katame catt±ro dhamm± upp±detabb±? Catt±ri ñ±º±ni– dhamme ñ±ºa½, anvaye ñ±ºa½, pariye ñ±ºa½, sammutiy± ñ±ºa½. Ime catt±ro dhamm± upp±detabb±.
(Jha) “katame catt±ro dhamm± abhiññeyy±? Catt±ri ariyasacc±ni– dukkha½ ariyasacca½, dukkhasamudaya½ [dukkhasamudayo (sy±. ka½.)] ariyasacca½, dukkhanirodha½ [dukkhanirodho (sy±. ka½.)] ariyasacca½, dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasacca½. Ime catt±ro dhamm± abhiññeyy±.
(Ña) “katame catt±ro dhamm± sacchik±tabb±? Catt±ri s±maññaphal±ni– sot±pattiphala½, sakad±g±miphala½, an±g±miphala½, arahattaphala½ Ime catt±ro dhamm± sacchik±tabb±.
“Iti ime catt±r²sadhamm± bh³t± tacch± tath± avitath± anaññath± samm± tath±gatena abhisambuddh±.