1,11. Gh±

Itthiya½ vattam±nassa n±massa+nte vattam±no ±k±ro ghasañño hoti. “Jantu+hetv²+gha+pehi v±”ti yolopo v±. Kaññ± kaññ±yo. “Gha+brahm±dite”ti gassa e v±, kaññe kaññ±, yomhi kaññ± kaññ±yo. “Gho ssa½+ss± ya½+ti½s³”ti a½mhi rasso. Kañña½, kaññ± kaññ±yo.

45. Gha+pate+kasmi½ n±d²na½ ya+y±

Ghapato smi½vibhattipariyant±na½ ekatte n±d²na½ ya+y± honti yath±kkama½. Kaññ±ya, kaññ±bhi kaññ±hi. Kaññ±ya, kaññ±na½.

103. Ya½

Ghapato smino ya½ v± hoti. Kaññ±ya½ kaññ±ya. “Gha+ pate+kasmi½ n±d²na½ ya+y±” “ya½”ti ca imesa½ apav±d±d²na½ visaye mhissa ussaggatt± pavatti natth²ti smino bahul±dhik±r± “sm±+hi+sminna” micc±din± mhikate “dasasahassimhi dh±tumh²”ti sijjhati. Kaññ±su. Eva½–
Saddh± medh± paññ± vijj±, cint± mant± taºh± v²º±;
icch± mucch± ej± m±y±, mett± matt± sikkh± bhikkh±.
Jaªgh± g²v± j²vh± v±c±, ch±y± ±s± gaªg± n±v±;
g±th± sen± lekh± s±l±, m±l± vel± p³j± khi¹¹±.
Pip±s± vedan± saññ±, cetan± tasin± paj±;
devat± vaµµak± godh±, bal±k± paris± sabh±.
Ðk± seph±lik± laªk±, sal±k± v±luk± sikh±;
vis±kh± visikh± s±kh±, v±c± vañjh± jaµ± ghaµ±.
Jeµµh± soº¹± vitaº¹± ca, karuº± vanit± lat±;
kath± nidd± sudh± r±dh±, v±san± si½sap± pap±.
Pabh± s²m± kham± ch±y±, khattiy± sakkhar± sur±;
dol± tul± sil± lil±, l±le+l± mekhal± kal±.
Va¼av±+lambus± m³s±, mañjus± sulas± dis±;
n±s± juºh± guh± ²h±, lasik± vasudh±dayo.
“Na+mm±d²h²”ti amm±+ann±+amb±hi gassa ek±r±+bh±ve–