48. Bahukatinna½

Na½mhi bahuno katissa ca nuka hoti tiliªge. Bahunna½. Sesa½ bhikkhusama½.
Vattu si,

57. Ltu+pit±d²na+m± simhi

Ltupaccayant±na½ pitu+m±tu+bh±tu+dh²tu+duhitu+j±m±tu+nattu+hotu+pot³nañc± hoti simhi. Vatt±. “Kattari ltu+ºak±”ti vihitaltupaccayassa gahaº± yato dh±tuto hi so vihito, “paccayaggahaºe yasm± so vihito, tad±dino tadantassa ca gahaºa½”ti ñ±y± tadavin±bh±vato tadantadh±tunopi gahaºa½ti ltupaccayant±na½ti vutta½.

162. Ltu+pit±d²na+ma se

Ltupaccayant±na½ pit±d²nañc±+raªa hoti sato+ññatra. “¾raªasm±”ti µo, vatt±ro.