43. Si

Ossa si v± hoti. Abhavisi bhavisi, abhavasi bhavasi. Abhavo bhavo.

45. Mh±tth±na+muña

Esa½ uña v± hoti. ¿-±disambandh²nameva gahaºa½. Abhavuttha bhavuttha.

46. I½ssa ca siña

I½ssa ca siña v± hoti mh±tth±nañca bahula½. Ik±raññak±r± ucc±raºa-±dy±vayavatth±. Abhavasittha bhavasittha, abhavittha bhavittha, abhavattha bhavattha, abhavisi½ bhavisi½, abhavasi½ bhavasi½, abhavi½ bhavi½. Uñ±game ±ssa rasso. Abhavumha bhavumha abhavumh± bhavumh±. Siñ±game abhavasimha bhavasimha abhavasimh± bhavasimh± abhavimha bhavimha abhavimh± bhavimh± abhavamha bhavamha abhavamh± bhavamh±. Paracchakke– “eyy±th±”din± tthe abhavittha bhavittha abhavattha bhavattha. Rasse abhavatha bhavatha, abhav± bhav±, abhavu bhavu. Abhavise bhavise, abhavase bhavase, abhavivha½ bhavivha½ abhavavha½ bhavavha½, assa a+m±dese abhava½ bhava½ abhava bhava, abhavimhe bhavimhe abhavamhe bhavamhe. Kamme sukha½ tay± anubh³yittho anvabh³yattho anubh³yattho anvabh³si anubh³s² anvabh³y² anubh³y², anvabh³yi½su anubh³yi½su anvabh³ya½su anubh³ya½su anvabh³yu½ anubh³yu½ icc±di. Bh±ve-tena abh³yittho bh³yittho abh³yattho bh³yattho abh³yi bh³yi abh³y² bh³y². Tena abh³yattha bh³yattha abh³ya bh³ya abh³y± bh³y±.
So apacittho pacittho icc±di kattusama½. Kamme-apac²yittho pac²yittho apac²yattho pac²yattho. Cavaggapubba- r³pe apaccittho paccittho apaccattho paccattho apac²yi pac²yi apac²y² pac²y² apacci pacci apacc² pacc², apac²yi½su pac²yi½su apaci½su paci½su apac²ya½su pac²ya½su apacca½su pacca½su apac²yu½ pac²yu½ apaccu½ paccu½ icc±di kattusama½, pubbar³pova viseso.
So g±ma½ agacchittho gacchittho icc±di purimasama½.