2. Vacch±dito º±na+º±yan±

Vacch±d²hi apaccapaccayantehi gott±d²hi ca saddehi º±na+º±yanapaccay± v± honti apacce. Vacch±no, vacch±yano, “sa½yoge kvac²”ti na vuddhi. Katiss±+pacca½ kacco, “ºya dicc±d²h²”ti ºyo, “lopo+vaººi+vaºº±na½”ti ak±ralope cavaggapubbar³p±ni. Kaccass±+pacca½ kacc±no, kacc±yano, y±game k±tiy±no. Muggass±+pacca½=natt±d²ti v±kye vuddhi+ik±ralopa+pubbar³p±ni. Moggallass±+pacca½ti punaº±na+º±yan± honti, moggall±no moggall±yano. Ime catt±ro apaccapaccayant±. Gott±dito yath±sakaµass±+pacca½ natt±d²hi sakaµ±no sakaµ±yano. Kaºhass±+pacca½ natt±di kaºh±no kaºh±yano. Eva½ aggivess±no aggivess±yano muñj±no muñj±yano, kuñj±no kuñj±yano. Sabbattha sa½yogatt± na vuddhi. ¾katigaºo+ya½.