H±desar±si

Ðha g±hu, guha, baha, b±ha, buha, muha, ruha, vaha.
754. Ruh±d²hi ho ¼o ca [ka. 589; r³. 621; n². 1192; ‘…¼a ca’ (bah³su)].
Ruh±d²hi parassa anantarabh³tassa tapaccayassa tak±rassa ho hoti, dh±tvantassa ¼o hoti.
Ðha-sañcaye, by³hitth±ti by³¼ho, viy³¼ho, pariby³¼ho, dev±surasaªg±mo samupaby³¼ho ahosi [sa½. ni. 1.249].
G±hu-bhusatthe vilolane ca, m± g±¼ha½ paridevayi. ¾g±¼h±ya ceteti. G±hitth±ti g±¼ho, pag±¼ho, ±g±¼ho, og±¼ho, ajjhog±¼ho [p±r±. aµµha. 1.1].
Baha-vuddhimhi.
755. Muhabahabuh±nañca te k±nubandhetve [ka. 517; r³. 488; n². 1105; “muhabah±nañca…” (bah³su)].
Tv±divajjite k±nubandhe paccayatak±re pare muha, baha, buh±nañca guhassa ca d²gho hoti.
‘Ruh±d²hiho ¼o c±’ti dh±tvantassa¼o, tapaccayassa ho, abah²ti b±¼ha½.
Buha-uddharaºe, abuhitth±ti b³¼ho, abb³¼ho, ab³¼hasallo [su. ni. 785].
Muha-andhabh±ve.
756. Muh± v±.
Muhamh± parassa anantarabh³tassa tak±rassa ho hoti, dh±tvantassa ca ¼o hoti v±.
Muyhitth±ti m³¼ho, muddho v±.
Ruha-janane, gatiyañca, ruhitth±ti r³¼ho, par³¼ho, ±r³¼ho, or³¼ho, vir³¼ho, nir³¼ho.
Vaha-p±pane, vahitth±ti v³¼ho, ‘ass³’ti utta½.
Tipaccayamhi-ruhana½ r³¼hi, niruhana½ nir³¼hi, viruhana½ vir³¼hi.
Tv±d²su–
757. Pyo v± tv±ssa sam±se.
Sam±saµµh±ne tv±paccayassa p±nubandho yo hoti v±. P±nubandho ‘pye siss±’ti visesanattho. ‘Hassa vipall±so’ti ha, y±na½ vipariy±yo.
Byuyha, paribyuyha. By³hitv±, viy³hitv± v±, vig±yha, vig±hitv±, og±yha, og±hitv±, ajjhog±yha, ajjhog±hitv±.
Bahul±dhik±r± asam±sepi pyo hoti, guyha, g³hitv±, niguyha, nig³hitv±, oguyha, og³hitv±.
Naha-bandhane, sannayha, sann±hitv±.
B±ha-niv±raºe, d²gho, b±yha, b±hitv±, paµib±yha, paµib±hitv±.
Buha-uddharaºe papubbo, pabbuyha. Sam³la½ taºha½ pabbuyha [sa½. ni. 1.159 (taºhamabbumha)].
¾pubbo-abbuyha, “abbuhe sallamattano”ti ±d²su viya. Pamuyha, pamuyhitv±, vimuyha, vimuyhitv±, sammuyha, sammuyhitv±, ±ruyha, ±ruhitv±, ±rohitv±, oruyha, orohitv±.
Saha-sahane, pasayha, pasahitv± v±.

Iti h±desar±si.