Żh±desar±si

Isu ±sa, esa, kasa, kisa, kilisa, kusa, ghusa, jusa, tusa, disa, dusa, da½sa, nasa, pisa, pusa, puccha, phusa, bhassa, bhajja, maja, masa, musa, vassa, visa, saja, sisa, silisa, hasa, hassa, ha½sa.
738. S±nantarassa tassa µho [ka. 573; r³. 626; n². 1176 (thoka½ visadisa½)].
Sak±rantehi dh±t³hi parassa anantarassa paccayatak±rassa µho hoti, dh±tvantassa parar³patta½, ‘catutthadutiyesvesan’ti sa½yog±dissa paµhamatta½.
Isu-icch±, kant²su, icch²yateti iµµho, pariyiµµho.
¾sa-upavesane, viparitato ±sati upav²sat²ti vipallaµµho.
Kasa-vappane vilekhane ca.
739. Kasassima ca v± [ka. 573; r³. 626; n². 1176 (thoka½ visadisa½)].
Kasamh± parassa paccayatak±rassa µho hoti, kasassa ±disaramh± para½ ima ca hoti v±.
Kassitth±ti kiµµha½-sassa½, kaµµha½ v±.
Upapubbo ±sanne, upakaµµho.
Vipubbo pav±se, v³pakaµµho.
Kisa-h±nimhi, paµikiµµho, nih²noti attho.
Kilisa-vib±dhane upat±pe ca, kilissat²ti kiliµµho, sa½kiliµµho, upakkiliµµho.
Kusa-akkose, akkos²yitth±ti akkuµµho. Akkuµµho j±tiv±dena.
Ghusa-sadde ghos²yitth±ti ghuµµho, saŖghuµµho. Acchar±gaŗasaŖghuµµha½ [sa½. ni. 1.46]. Ugghuµµho.
Jusa-sev±ya½, jus²yitth±ti juµµho.
Tusa-p²timhi, tussitth±ti tuµµho, santuµµho.
Disa-pekkhane, pass²yitth±ti diµµho, sandiµµho.
Dis²-kathane, uddis²yitth±ti uddiµµho, niddis²yitth±ti niddiµµho, apadis²yitth±ti apadiµµho.
Dusa-d³sane, dus²yitth±ti duµµho.
Da½sa-da½sane, da½s²yitth±ti daµµho, niggah²talopo.
Nasa-adassane, nassitth±ti naµµho, vinaµµho.
Pisa-cuŗŗiye, pis²yitth±ti piµµha½.
Pusa-posane, pos²yitth±ti puµµho, parapuµµho.
Phusa-samphasse, phus²yitth±ti phuµµho, samphuµµho.
Bhassa-kathane cavane ca, bhassitth±ti bhaµµho, ±bhaµµho.
Masa-±masane vijjhane ca, mas²yitth±ti maµµho, ±maµµho, omaµµho, ummaµµho. Sattiy± viya omaµµho [sa½. ni. 1.21].
Musa-nassane, mussitth±ti muµµho, pamuµµho, sammuµµho.
Vassa-secane, vassitth±ti vuµµho-devo, ‘ass³’ti utta½.
Visa-pavesane, pavisitth±ti paviµµho, niviµµho, upaviµµho.
Sisa-sese, avasesitth±ti avasiµµho.
Vipubbo visesane, visesitth±ti visiµµho.
Silisa-silesane, silissitth±ti siliµµho.
Hasa-h±se, hasitth±ti haµµho, pahaµµho.
Hassa, ha½sadh±tuyo sadis± eva.
Puccha-pucch±ya½.
740. Pucch±dito [ka. 571; r³. 626; n². 1176].
Pucch±d²hi parassa antarassa paccayatak±rassa µho hoti.
Pucch²yitth±ti puµµho.
Bhajja-bhajjane, bhajjitth±ti bhaµµha½-dhańńa½.
Maja-suddhiya½, suµµhu majjitth±ti sammaµµho-bh³mibh±go.
Saja-sa½sagg±d²su, sa½sajjitth±ti sa½saµµho, visaµµho, nisaµµho, osaµµho.
Yaja-p³j±ya½.
741. Yajassa yassa µiy² [ka. 610; r³. 627; n². 1215].
Yajassa yak±rassa µi, yi-±des± honti k±nubandhe paccayatak±re tv±divajjite.
Yajitth±ti iµµho, yiµµho.
Tipaccayamhi-pariyesana½ pariyeµµhi.
Esa-gavesane, esana½ eµµhi, pariyeµµhi, tussana½ tuµµhi, santuµµhi, dassana½ diµµhi, sandiµµhi, vassana½ vuµµhi, ‘ass³’ti utta½. Visajjana½ visaµµhi.
Tv±d²su-disa-pekkhane, ‘disassa passadassadas±dadakkh±’ti suttena disassa das±deso, mah±vuttin± vak±ralopo, daµµh±, daµµh±na, daµµhuna.
‘Tu½y±n±’ti tv±paccayassa tu½±deso. Nekkhama½ daµµhu khemato [su. ni. 426], g±th±vasena niggah²talopo.
Tu½, tavesu-daµµhu½, daµµhave, pucchana½ puµµhu½, puµµhave.
Tabbamhi-tussitabbanti tuµµhabba½, toµµhabba½, passitabbanti daµµhabba½, pucchitabbanti puµµhabba½, phusitabbanti phoµµhabba½.

Iti µh±desar±si.