3. Nirodhuppannav▒ro

Yassa cittaŻ nirujjhati, tassa cittaŻ uppannaŻ. Yassa v▒ pana cittaŻ uppannaŻ, tassa cittaŻ nirujjhati.
Yassa cittaŻ na nirujjhati, tassa cittaŻ na uppannaŻ. Yassa v▒ pana cittaŻ na uppannaŻ, tassa cittaŻ na nirujjhati.

4. Upp▒dav▒ro

Yassa cittaŻ uppajjati, tassa cittaŻ uppajjittha. Yassa v▒ pana cittaŻ uppajjittha, tassa cittaŻ uppajjati.
Yassa cittaŻ na uppajjati, tassa cittaŻ na uppajjittha. Yassa v▒ pana cittaŻ na uppajjittha, tassa cittaŻ na uppajjati.
Yassa cittaŻ uppajjati, tassa cittaŻ uppajjissati. Yassa v▒ pana cittaŻ uppajjissati, tassa cittaŻ uppajjati.
Yassa cittaŻ na uppajjati, tassa cittaŻ na uppajjissati. Yassa v▒ pana cittaŻ na uppajjissati, tassa cittaŻ na uppajjati.
Yassa cittaŻ uppajjittha, tassa cittaŻ uppajjissati. Yassa v▒ pana cittaŻ uppajjissati, tassa cittaŻ uppajjittha.
Yassa cittaŻ na uppajjittha, tassa cittaŻ na uppajjissati. Yassa v▒ pana cittaŻ na uppajjissati, tassa cittaŻ na uppajjittha.