Anup±dinnup±d±niyañca anup±dinna-anup±d±niyañca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±– anup±dinna-anup±d±niye khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (1)
Up±dinnup±d±niyañca anup±dinnup±d±niyañca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±– up±dinnup±d±niye khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (1)

Na-adhipatipaccayo

15. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (paµisandhi paripuººa½)… t²ºi.
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca… ek±.
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay±– anup±dinna-anup±d±niye khandhe paµicca anup±dinna-anup±d±niy± adhipati. (1)
Up±dinnup±d±niyañca anup±dinnup±d±niyañca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay±– up±dinnup±d±niye khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½.

Na-anantarapaccay±di

16. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-anantarapaccay±…pe… nasamanantarapaccay±…. na-aññamaññapaccay±… na-upanissayapaccay±… napurej±tapaccay±… napacch±j±tapaccay±… na-±sevanapaccay±…pe….
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati na-±sevanapaccay±– vip±ka½ anup±dinna-anup±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± (sa½khitta½).

Nakammapaccayo

17. Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati nakammapaccay± anup±dinnup±d±niye khandhe paµicca anup±dinnup±d±niy± cetan± B±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati nakammapaccay±– kusale anup±dinna-anup±d±niye khandhe paµicca anup±dinna-anup±d±niy± cetan±. (2)

Navip±kapaccayo

18. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati navip±kapaccay±– asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe… mah±bh³te paµicca kaµatt±r³pa½ up±d±r³pa½. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati navip±kapaccay±… ek±
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati navip±kapaccay±– kusala½ anup±dinna-anup±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±… t²ºi.
Anup±dinnup±d±niyañca anup±dinna-anup±d±niyañca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati navip±kapaccay±– kusale anup±dinna-anup±d±niye khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (1)

Na-±h±rapaccayo

19. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-±h±rapaccay±– asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-±h±rapaccay±– b±hira½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)

Na-indriyapaccayo

20. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-indriyapaccay±– asaññasatt±na½ mah±bh³te paµicca r³paj²vitindriya½. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati na-indriyapaccay±– b±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)

Najh±napaccayo

21. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati najh±napaccay±– pañcaviññ±ºasahagata½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca …pe…. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati najh±napaccay±– b±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)

Namaggapaccayo

22. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati namaggapaccay±– ahetuka½ up±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±… pañca.

Nasampayuttapaccayo

23. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati nasampayuttapaccay± (na-±rammaºapaccayasadisa½).

Navippayuttapaccayo

24. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati navippayuttapaccay±– ar³pe up±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati navippayuttapaccay±– ar³pe anup±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayokhandh±…pe… b±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½ paµicca…pe…. (1)
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati navippayuttapaccay±– ar³pe anup±dinna-anup±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe paµicca dve khandh±. (1)

Nonatthi-novigatapaccay±

25. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati nonatthipaccay±… novigatapaccay±.
(Yath± kusalattike paccan²yav±ro vitth±rito, eva½ vitth±retabbo.)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

26. Nahetuy± pañca, na-±rammaºe cha, na-adhipatiy± cha, na-anantare cha, nasamanantare cha, na-aññamaññe cha, na-upanissaye cha, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme dve, navip±ke cha, na-±h±re dve, na-indriye dve, najh±ne dve, namagge pañca, nasampayutte cha, navippayutte t²ºi, nonatthiy± cha, novigate cha.

Nahetuduka½

Nahetupaccay± na-±rammaºe catt±ri, na-adhipatiy± pañca, na-anantare catt±ri…pe… na-±sevane pañca, nakamme eka½, navip±ke dve…pe… najh±ne dve, namagge pañca, nasampayutte catt±ri, navippayutte dve…pe… novigate catt±ri.
(Yath± kusalattike gaºan±, eva½ gaºetabba½.)

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

27. Hetupaccay± na-±rammaºe cha…pe… napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme dve, navip±ke cha, nasampayutte cha, navippayutte t²ºi…pe… novigate cha.
(Yath± kusalattike anulomapaccan²yagaºan±, eva½ gaºetabb±.)

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Nahetuduka½

28. Nahetupaccay± ±rammaºe dve…pe… sahaj±te pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purej±te dve, ±sevane eka½, kamme pañca…pe… jh±ne pañca, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte pañca…pe… avigate pañca.
(Yath± kusalattike paccan²y±nulomagaºan±, eva½ gaºetabb±.)

Paccan²y±nuloma½.

Paµiccav±ro.

2. Sahaj±tav±ro

1-4. Paccayacatukka½

29. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ sahaj±to up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Paµiccav±ropi sahaj±tav±ropi sadiso.)

Sahaj±tav±ro.

3. Paccayav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

30. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– up±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe… khandhe paccay± vatthu, vatthu½ paccay± khandh±; eka½ mah±bh³ta½ paccay± tayo mah±bh³t±…pe… mah±bh³te paccay± kaµatt±r³pa½ up±d±r³pa½; vatthu½ paccay± up±dinnup±d±niy± khandh±. (1)
Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– up±dinnup±d±niye khandhe paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½; vatthu½ paccay± anup±dinnup±d±niy± khandh±. (2)
Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– vatthu½ paccay± anup±dinna-anup±d±niy± khandh±. (3)
Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± up±dinnup±d±niyo ca anup±dinnup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– up±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe…. (4)
31. Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±… ek±.
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Up±dinnup±d±niyañca anup±dinna-anup±d±niyañca dhamma½ paccay± anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– anup±dinna-anup±d±niya½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)
Anup±dinnup±d±niyañca anup±dinna-anup±d±niyañca dhamma½ paccay± anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– anup±dinna-anup±d±niye khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (1)
Up±dinnup±d±niyañca anup±dinnup±d±niyañca dhamma½ paccay± anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– up±dinnup±d±niye khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½; anup±dinnup±d±niya½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)

¾rammaºapaccayo

32. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– up±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±; paµisandhikkhaºe up±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±; vatthu½ paccay± khandh±; cakkh±yatana½ paccay± cakkhuviññ±ºa½…pe… k±y±yatana½ paccay± k±yaviññ±ºa½; vatthu½ paccay± up±dinnup±d±niy± khandh±. (1)
Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– vatthu½ paccay± anup±dinnup±d±niy± khandh±. (2)
Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– vatthu½ paccay± anup±dinna-anup±d±niy± khandh± (3)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– anup±dinnup±d±niya½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±. (1)
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paccay± anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– anup±dinna-anup±d±niya½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±. (1)