(Ga) anulomapuggalok±s±

191. (Ka) yassa yattha kusal± dhamm± uppajjissanti tassa tattha akusal± dhamm± nirujjhissant²ti?
Yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tesa½ tattha kusal± dhamm± uppajjissanti, no ca tesa½ tattha akusal± dhamm± nirujjhissanti. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha kusal± ca dhamm± uppajjissanti akusal± ca dhamm± nirujjhissanti.
(Kha) yassa v± pana yattha akusal± dhamm± nirujjhissanti tassa tattha kusal± dhamm± uppajjissant²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha kusal± dhamm± uppajjissanti tassa tattha aby±kat± dhamm± nirujjhissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha aby±kat± dhamm± nirujjhissanti tassa tattha kusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Aggamaggasamaªg²na½ arahant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha aby±kat± dhamm± nirujjhissanti, no ca tesa½ tattha kusal± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha aby±kat± ca dhamm± nirujjhissanti kusal± ca dhamm± uppajjissanti.
192. (Ka) yassa yattha akusal± dhamm± uppajjissanti tassa tattha aby±kat± dhamm± nirujjhissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha aby±kat± dhamm± nirujjhissanti tassa tattha akusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Aggamaggasamaªg²na½ arahant±na½ yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti, asaññasatt±na½ tesa½ tattha aby±kat± dhamm± nirujjhissanti no ca tesa½ tattha kusal± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha aby±kat± ca dhamm± nirujjhissanti akusal± ca dhamm± uppajjissanti.