(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

153. (Ka) yassa kusal± dhamm± nirujjhittha tassa akusal± dhamm± nirujjhissant²ti?
Aggamaggasamaªg²na½ arahant±na½ yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tesa½ kusal± dhamm± nirujjhittha, no ca tesa½ akusal± dhamm± nirujjhissanti. Itaresa½ tesa½ kusal± ca dhamm± nirujjhittha akusal± ca dhamm± nirujjhissanti.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± nirujjhissanti tassa kusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa kusal± dhamm± nirujjhittha tassa aby±kat± dhamm± nirujjhissant²ti?
Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ kusal± dhamm± nirujjhittha, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± nirujjhissanti. Itaresa½ tesa½ kusal± ca dhamm± nirujjhittha aby±kat± ca dhamm± nirujjhissanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± nirujjhissanti tassa kusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ¾mant±.
154. (Ka) yassa akusal± dhamm± nirujjhittha tassa aby±kat± dhamm± nirujjhissant²ti?
Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± nirujjhittha, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± nirujjhissanti. Itaresa½ tesa½ akusal± ca dhamm± nirujjhittha aby±kat± ca dhamm± nirujjhissanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± nirujjhissanti tassa akusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ¾mant±.