(Gha) paccan²kapuggalo

423. (Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjittha tassa sotindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana sotindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
Yassa cakkhundriya½ na uppajjittha tassa gh±nindriya½…pe… itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
Yassa v± pana purisindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjittha tassa j²vitindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
Yassa cakkhundriya½ na uppajjittha tassa somanassindriya½…pe… upekkhindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
Yassa v± pana upekkhindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
Yassa cakkhundriya½ na uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
Yassa v± pana manindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha. (Cakkhundriyam³laka½)
424. Yassa gh±nindriya½…pe… itthindriya½… purisindriya½… j²vitindriya½… somanassindriya½… upekkhindriya½… saddhindriya½… paññindriya½ na uppajjittha tassa manindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
Yassa v± pana manindriya½ na uppajjissati tassa paññindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.