(4) Paccuppann±t²tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

335. (Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa sotindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sotindriya½ uppajjittha tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sotindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sotindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana gh±nindriya½ uppajjittha tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana purisindriya½ uppajjittha tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa somanassindriya½…pe… upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjittha tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyam³laka½)
336. Yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana purisindriya½ uppajjittha tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati.
Yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa somanassindriya½…pe… upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjittha tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati.
Yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati. (Gh±nandriyam³laka½)
337. (Ka) yassa itthindriya½ uppajjati tassa purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ uppajjittha tassa itthindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ purisindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa itthindriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tassa itthindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ j²vitindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
Yassa itthindriya½ uppajjati tassa somanassindriya½…pe… upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa itthindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ manindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyam³laka½)
338. (Ka) yassa purisindriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tassa purisindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
Yassa purisindriya½ uppajjati tassa somanassindriya½…pe… upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa purisindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyam³laka½)
339. (Ka) yassa j²vitindriya½ uppajjati tassa somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjittha tassa j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjati. Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ somanassindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjati.
Yassa j²vitindriya½ uppajjati tassa upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjati. Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ manindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjati. (J²vitindriyam³laka½)
340. (Ka) yassa somanassindriya½ uppajjati tassa upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ upekkhindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati.
Yassa somanassindriya½ uppajjati tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ manindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyam³laka½)
341. (Ka) yassa upekkhindriya½ uppajjati tassa saddhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana saddhindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ saddhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ saddhindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.
Yassa upekkhindriya½ uppajjati tassa paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ manindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyam³laka½)
342. (Ka) yassa saddhindriya½ uppajjati tassa paññindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana paññindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ paññindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ paññindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa saddhindriya½ uppajjati tassa manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ manindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyam³laka½)
343. (Ka) yassa paññindriya½ uppajjati tassa manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana manindriya½ uppajjittha tassa paññindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe ñ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ paññindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ manindriyañca uppajjittha paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyam³laka½)