(©a) paccan²ka-ok±so

317. (Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha sotindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sotindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana gh±nindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Asaññasatte ar³pe tattha gh±nindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
Yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Asaññasatte ar³pe tattha purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Ar³pe tattha cakkhundriya½ na uppajjissati, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Ar³pe tattha cakkhundriya½ na uppajjissati, no ca tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
318. Yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ na uppajjissati tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjissati tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte ar³pe tattha gh±nindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjissati tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjissati no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte tattha gh±nindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjissati tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte tattha gh±nindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Gh±nindriyam³laka½)
319. (Ka) yattha itthindriya½ na uppajjissati tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ na uppajjissati tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant± …pe….
320. (Ka) yattha purisindriya½ na uppajjissati tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjissati tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
(Ka) yattha purisindriya½ na uppajjissati tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte ar³pe tattha purisindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjissati tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha purisindriya½ na uppajjissati tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjissati tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha purisindriya½ na uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Purisindriyam³laka½)
321. (Ka) yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjissati tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati.
Yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? Natthi.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati. (J²vitindriyam³laka½)
322. Yattha somanassindriya½ na uppajjissati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
323. Yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
324. Yattha saddhindriya½ na uppajjissati tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha saddhindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
325. (Ka) yattha paññindriya½ na uppajjissati tattha manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ na uppajjissati tattha paññindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)