(Kha) niddeso

1. Padasodhanav±ro

(Ka) anuloma½

94. (Ka) cakkhu cakkhundriyanti?
Dibbacakkhu pańń±cakkhu cakkhu, na cakkhundriya½. Cakkhundriya½ cakkhu ceva cakkhundriyańca.
(Kha) cakkhundriya½ cakkh³ti? ¾mant±.
(Ka) sota½ sotindriyanti?
Dibbasota½ taŗh±sota½ sota½, na sotindriya½. Sotindriya½ sotańceva sotindriyańca.
(Kha) sotindriya½ sotanti? ¾mant±.
(Ka) gh±na½ gh±nindriyanti? ¾mant±.
(Kha) gh±nindriya½ gh±nanti? ¾mant±.
(Ka) jivh± jivhindriyanti? ¾mant±.
(Kha) jivhindriya½ jivh±ti? ¾mant±.
(Ka) k±yo k±yindriyanti?
K±yindriya½ µhapetv± avaseso k±yo [avases± k±yo (s². sy±. ka.)], na k±yindriya½. K±yindriya½ k±yo ceva k±yindriyańca.
(Kha) k±yindriya½ k±yoti? ¾mant±.
(Ka) mano manindriyanti? ¾mant±.
(Kha) manindriya½ manoti? ¾mant±.
(Ka) itth² itthindriyanti? No.
(Kha) itthindriya½ itth²ti? No.
(Ka) puriso purisindriyanti? No.
(Kha) purisindriya½ purisoti? No.
(Ka) j²vita½ j²vitindriyanti? ¾mant±.
(Kha) j²vitindriya½ j²vitanti? ¾mant±.
(Ka) sukha½ sukhindriyanti? ¾mant±.
(Kha) sukhindriya½ sukhanti? ¾mant±.
(Ka) dukkha½ dukkhindriyanti? ¾mant±.
(Kha) dukkhindriya½ dukkhanti? ¾mant±.
(Ka) somanassa½ somanassindriyanti? ¾mant±.
(Kha) somanassindriya½ somanassanti? ¾mant±.
(Ka) domanassa½ domanassindriyanti? ¾mant±.
(Kha) domanassindriya½ domanassanti? ¾mant±.
(Ka) upekkh± upekkhindriyanti?
Upekkhindriya½ µhapetv± avases± upekkh±, na upekkhindriya½. Upekkhindriya½ upekkh± ceva upekkhindriyańca.
(Kha) upekkhindriya½ upekkh±ti? ¾mant±.
(Ka) saddh± saddhindriyanti? ¾mant±.
(Kha) saddhindriya½ saddh±ti? ¾mant±.
(Ka) v²riya½ v²riyindriyanti? ¾mant±.
(Kha) v²riyindriya½ v²riyanti? ¾mant±
(Ka) sati satindriyanti? ¾mant±.
(Kha) satindriya½ sat²ti? ¾mant±.
(Ka) sam±dhi sam±dhindriyanti? ¾mant±.
(Kha) sam±dhindriya½ sam±dh²ti? ¾mant±.
(Ka) pańń± pańńindriyanti? ¾mant±.
(Kha) pańńindriya½ pańń±ti? ¾mant±.
(Ka) anańń±tańńass±m²ti anańń±tańńass±m²tindriyanti? ¾mant±.
(Kha) anańń±tańńass±m²tindriya½ anańń±tańńass±m²ti? ¾mant±.
(Ka) ańńa½ ańńindriyanti? ¾mant±.
(Kha) ańńindriya½ ańńanti? ¾mant±.
(Ka) ańń±t±v² ańń±t±vindriyanti? ¾mant±.
(Kha) ańń±t±vindriya½ ańń±t±v²ti? ¾mant±.