(Kha) paccan²ka½

26. (Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na sotindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na gh±nindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na jivhindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na k±yindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na manindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na itthindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na purisindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na j²vitindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na sukhindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na dukkhindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na somanassindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na domanassindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na upekkhindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na saddhindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na v²riyindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na satindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na sam±dhindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na paññindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na anaññ±taññass±m²tindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na aññindriya½?
(Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na indriy± na aññ±t±vindriya½?
27. (Ka) na sota½ na sotindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
28. (Ka) na gh±na½ na gh±nindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
29. (Ka) na jivh± na jivhindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
30. (Ka) na k±yo na k±yindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
31. (Ka) na mano na manindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
32. (Ka) na itth² na itthindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
33. (Ka) na puriso na purisindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
34. (Ka) na j²vita½ na j²vitindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
35. (Ka) na sukha½ na sukhindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
36. (Ka) na dukkha½ na dukkhindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
37. (Ka) na somanassa½ na somanassindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
38. (Ka) na domanassa½ na domanassindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
39. (Ka) na upekkh± na upekkhindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
40. (Ka) na saddh± na saddhindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
41. (Ka) na v²riya½ na v²riyindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
42. (Ka) na sati na satindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
43. (Ka) na sam±dhi na sam±dhindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
44. (Ka) na paññ± na paññindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
45. (Ka) na anaññ±taññass±m²ti na anaññ±taññass±m²tindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
46. (Ka) na añña½ na aññindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½?
47. (Ka) na aññ±t±v² na aññ±t±vindriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhundriya½? …Pe… na indriy± na aññindriya½?