5. Pah²nav±ro

(Ka) anulomapuggalo

264. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo pah²no tassa paµigh±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana paµigh±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo pah²no tassa m±n±nusayo pah²noti?
An±g±missa k±mar±g±nusayo pah²no, no ca tassa m±n±nusayo pah²no. Arahato k±mar±g±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo pah²no tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo pah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ k±mar±g±nusayo pah²no. Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
Yassa k±mar±g±nusayo pah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti?
An±g±missa k±mar±g±nusayo pah²no, no ca tassa avijj±nusayo pah²no. Arahato k±mar±g±nusayo ca pah²no avijj±nusayo ca pah²no.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo pah²noti? ¾mant±.
265. (Ka) yassa paµigh±nusayo pah²no tassa m±n±nusayo pah²noti?
An±g±missa paµigh±nusayo pah²no, no ca tassa m±n±nusayo pah²no. Arahato paµigh±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo pah²no tassa paµigh±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa paµigh±nusayo pah²no tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa paµigh±nusayo pah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ paµigh±nusayo pah²no. Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo ca pah²no paµigh±nusayo ca pah²no.
Yassa paµigh±nusayo pah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti?
An±g±missa paµigh±nusayo pah²no, no ca tassa avijj±nusayo pah²no. Arahato paµigh±nusayo ca pah²no avijj±nusayo ca pah²no.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa paµigh±nusayo pah²noti? ¾mant±.
266. Yassa m±n±nusayo pah²no tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa m±n±nusayo pah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ m±n±nusayo pah²no. Arahato vicikicch±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
Yassa m±n±nusayo pah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa m±n±nusayo pah²noti? ¾mant±.
267. (Ka) yassa diµµh±nusayo pah²no tassa vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa diµµh±nusayo pah²noti? ¾mant± …pe….
268. Yassa vicikicch±nusayo pah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ avijj±nusayo pah²no. Arahato vicikicch±nusayo ca pah²no avijj±nusayo ca pah²no.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
269. (Ka) yassa bhavar±g±nusayo pah²no tassa avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa bhavar±g±nusayo pah²noti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
270. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± [pah²no (s². ka.) anusayav±rena pana na sameti] tassa m±n±nusayo pah²noti?
An±g±missa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±, no ca tassa m±n±nusayo pah²no. Arahato k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± m±n±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±. Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti?
An±g±missa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±, no ca tassa avijj±nusayo pah²no. Arahato k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± avijj±nusayo ca pah²no.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti? ¾mant±. (Dukam³laka½)
271. Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±. An±g±missa vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±, no ca tassa m±n±nusayo pah²no. Arahato vicikicch±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti? ¾mant±. (Tikam³laka½)
272. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n± tassa vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±ti?
Dvinna½ puggal±na½ vicikicch±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tesa½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±. An±g±missa vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tassa m±n±nusayo pah²no. Arahato vicikicch±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n± …pe…. (Catukkam³laka½)
273. Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n± tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±ti? ¾mant±. (Pańcakam³laka½)
274. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n± tassa avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo pah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n±ti? ¾mant±. (Chakkam³laka½)