4. Parińń±v±ra

(Gha) paµilomapuggalo

231. (Ka) yo k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti so paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana paµigh±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yo k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti so m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca na parij±nanti m±n±nusayańca na parij±nanti.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca na parij±nanti.
Yo k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Aµµhamako k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca na parij±nanti vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca na parij±nanti.
Yo k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca na parij±nanti.
232. (Ka) yo paµigh±nusaya½ na parij±n±ti so m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± paµigh±nusayańca na parij±nanti m±n±nusayańca na parij±nanti.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ na parij±n±ti so paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca na parij±nanti paµigh±nusayańca na parij±nanti.
Yo paµigh±nusaya½ na parij±n±ti so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Aµµhamako paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± paµigh±nusayańca na parij±nanti vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti paµigh±nusayańca na parij±nanti.
Yo paµigh±nusaya½ na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± paµigh±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti paµigh±nusayańca na parij±nanti.
233. Yo m±n±nusaya½ na parij±n±ti so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Aµµhamako m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca na parij±nanti vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so m±n±nusaya½ na parij±n±ti. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti m±n±nusayańca na parij±nanti.
Yo m±n±nusaya½ na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
234. (Ka) yo diµµh±nusaya½ na parij±n±ti so vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so diµµh±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant± …pe….
235. Yo vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so avijj±nusaya½ na parij±n±ti. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Aµµhamako avijj±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
236. (Ka) yo bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti so avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
237. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti so m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±nanti m±n±nusayańca na parij±nanti.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±nanti.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Aµµhamako k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±nanti vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±nanti.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusaya½ na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±nanti. (Dukam³laka½)
238. Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Aµµhamako k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±nanti vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±nanti.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±nanti. (Tikam³laka½)
239. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti so vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±nanti …pe…. (Catukkam³laka½)
240. Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±t²ti?
Aµµhamako avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±nanti. (Pańcakam³laka½)
241. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti so avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±t²ti?
Aµµhamako avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca so diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±nanti. (Chakkam³laka½)