(Kha) anuloma-ok±so

209. (Ka) yato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Kha) yato v± pana paµigh±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato m±n±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato m±n±nusayańca parij±n±ti k±mar±g±nusayańca parij±n±ti.
Yato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca parij±n±ti k±mar±g±nusayańca parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca parij±n±ti k±mar±g±nusayańca parij±n±ti.
210. (Ka) yato paµigh±nusaya½ parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
Yato paµigh±nusaya½ parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca parij±n±ti paµigh±nusayańca parij±n±ti.
(Ka) yato paµigh±nusaya½ parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ parij±n±t²ti? No.
(Ka) yato paµigh±nusaya½ parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca parij±n±ti paµigh±nusayańca parij±n±ti.
211. Yato m±n±nusaya½ parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato m±n±nusaya½ parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca parij±n±ti m±n±nusayańca parij±n±ti.
(Ka) yato m±n±nusaya½ parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato m±n±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato m±n±nusayańca parij±n±ti bhavar±g±nusayańca parij±n±ti
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato m±n±nusaya½ parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato m±n±nusaya½ parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca parij±n±ti m±n±nusayańca parij±n±ti.
212. (Ka) yato diµµh±nusaya½ parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato diµµh±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant± …pe….
213. (Ka) yato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca parij±n±ti bhavar±g±nusayańca parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
214. (Ka) yato bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato avijj±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca parij±n±ti bhavar±g±nusayańca parij±n±ti. (Ekam³laka½)
215. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato m±n±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato m±n±nusayańca k±mar±g±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti.
Yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca parij±n±ti no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±t²ti? No.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusaya½ parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ parij±n±ti. (Dukam³laka½)
216. Yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato bhavar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti. (Tikam³laka½)
217. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti …pe…. (Catukkam³laka½)
218. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato bhavar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca parij±n±ti. (Pańcakam³laka½)
219. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca parij±n±ti tato avijj±nusaya½ parij±n±t²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusayańca bhavar±g±nusayańca parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca parij±n±ti. (Chakkam³laka½)