(Kha) anuloma-ok±so

143. (Ka) yato k±mar±g±nusaya½ pajahati tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yato v± pana paµigh±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ pajahati tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato m±n±nusaya½ pajahati, no ca tato k±mar±g±nusaya½ pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato m±n±nusayańca pajahati k±mar±g±nusayańca pajahati.
Yato k±mar±g±nusaya½ pajahati tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca tato k±mar±g±nusaya½ pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca pajahati k±mar±g±nusayańca pajahati.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca tato k±mar±g±nusaya½ pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca pajahati k±mar±g±nusayańca pajahati.
144. (Ka) yato paµigh±nusaya½ pajahati tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ pajahati tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yato paµigh±nusaya½ pajahati tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca pajahati paµigh±nusayańca pajahati.
(Ka) yato paµigh±nusaya½ pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yato paµigh±nusaya½ pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca pajahati paµigh±nusayańca pajahati.
145. Yato m±n±nusaya½ pajahati tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca tato m±n±nusaya½ pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca pajahati m±n±nusayańca pajahati.
(Ka) yato m±n±nusaya½ pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato m±n±nusaya½ pajahati, no ca tato bhavar±g±nusaya½ pajahati. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato m±n±nusayańca pajahati bhavar±g±nusayańca pajahati.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Ka) yato m±n±nusaya½ pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca tato m±n±nusaya½ pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca pajahati m±n±nusayańca pajahati.
146. (Ka) yato diµµh±nusaya½ pajahati tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato diµµh±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant± …pe….
147. (Ka) yato vicikicch±nusaya½ pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca tato bhavar±g±nusaya½ pajahati. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca pajahati bhavar±g±nusayańca pajahati.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Ka) yato vicikicch±nusaya½ pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
148. (Ka) yato bhavar±g±nusaya½ pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato avijj±nusaya½ pajahati no ca tato bhavar±g±nusaya½ pajahati. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca pajahati bhavar±g±nusayańca pajahati. (Ekam³laka½)
149. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato m±n±nusaya½ pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato m±n±nusayańca k±mar±g±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati.
Yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusaya½ pajahati.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti? No.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusaya½ pajahati. (Dukam³laka½)
150. Yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusaya½ pajahati.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati. (Tikam³laka½)
151. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati …pe…. (Catukkam³laka½)
152. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusaya½ pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati. (Pańcakam³laka½)
153. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ pajahati tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahat²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati, no ca tato paµigh±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati. Dukkh±ya vedan±ya tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati. (Chakkam³laka½)