(5) Nirodhav▒ro

27. (Ka) yaŻ cittaŻ nirujjhati taŻ cittaŻ nirujjhittha?
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ nirujjhittha taŻ cittaŻ nirujjhati?
(Ka) yaŻ cittaŻ na nirujjhati taŻ cittaŻ na nirujjhittha?
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ na nirujjhittha taŻ cittaŻ na nirujjhati?
28. (Ka) yaŻ cittaŻ nirujjhati taŻ cittaŻ nirujjhissati?
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ nirujjhissati taŻ cittaŻ nirujjhati?
(Ka) yaŻ cittaŻ na nirujjhati taŻ cittaŻ na nirujjhissati?
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ na nirujjhissati taŻ cittaŻ na nirujjhati?
29. (Ka) yaŻ cittaŻ nirujjhittha taŻ cittaŻ nirujjhissati?
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ nirujjhissati taŻ cittaŻ nirujjhittha?
(Ka) yaŻ cittaŻ na nirujjhittha taŻ cittaŻ na nirujjhissati?
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ na nirujjhissati taŻ cittaŻ na nirujjhittha?