(6) Upp▒danirodhav▒ro

10. (Ka) yassa cittaŻ uppajjati tassa cittaŻ nirujjhittha?
(Kha) yassa v▒ pana cittaŻ nirujjhittha tassa cittaŻ uppajjati?
(Ka) yassa cittaŻ na uppajjati tassa cittaŻ na nirujjhittha?
(Kha) yassa v▒ pana cittaŻ na nirujjhittha tassa cittaŻ na uppajjati?
11. (Ka) yassa cittaŻ uppajjati tassa cittaŻ nirujjhissati?
(Kha) yassa v▒ pana cittaŻ nirujjhissati tassa cittaŻ uppajjati?
(Ka) yassa cittaŻ na uppajjati tassa cittaŻ na nirujjhissati?
(Kha) yassa v▒ pana cittaŻ na nirujjhissati tassa cittaŻ na uppajjati?
12. (Ka) yassa cittaŻ uppajjittha tassa cittaŻ nirujjhissati?
(Kha) yassa v▒ pana cittaŻ nirujjhissati tassa cittaŻ uppajjittha?
(Ka) yassa cittaŻ na uppajjittha tassa cittaŻ na nirujjhissati?
(Kha) yassa v▒ pana cittaŻ na nirujjhissati tassa cittaŻ na uppajjittha?