(Ga) anulomapuggalok±s±

168. (Ka) yassa yattha r³pakkhandho uppajjittha tassa tattha vedan±kkhandho nirujjhitth±ti?
Asaññasatt±na½ tesa½ tattha r³pakkhandho uppajjittha, no ca tesa½ tattha vedan±kkhandho nirujjhittha. Pañcavok±r±na½ tesa½ tattha r³pakkhandho ca uppajjittha vedan±kkhandho ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v± pana yattha vedan±kkhandho nirujjhittha tassa tattha r³pakkhandho uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho nirujjhittha, no ca tesa½ tattha r³pakkhandho uppajjittha. Pañcavok±r±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho ca nirujjhittha r³pakkhandho ca uppajjittha.
169. (Ka) yassa yattha vedan±kkhandho uppajjittha tassa tattha saññ±kkhandho nirujjhitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha saññ±kkhandho nirujjhittha tassa tattha vedan±kkhandho uppajjitth±ti? ¾mant±.