(Gha) paccan²kapuggalo

83. (Ka) yassa dukkhasacca½ nuppajjittha tassa samudayasacca½ nuppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana samudayasacca½ nuppajjissati tassa dukkhasacca½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Ka) yassa dukkhasacca½ nuppajjittha tassa maggasacca½ nuppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ nuppajjissati tassa dukkhasacca½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
84. (Ka) yassa samudayasacca½ nuppajjittha tassa maggasacca½ nuppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ nuppajjissati tassa samudayasacca½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.