(Gha) paccan²kapuggalo

43. (Ka) yassa dukkhasacca½ nuppajjittha tassa samudayasacca½ nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana…pe… nuppajjitth±ti? Natthi.
(Ka) yassa dukkhasacca½ nuppajjittha tassa maggasacca½ nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ nuppajjittha tassa dukkhasacca½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
44. (Ka) yassa samudayasacca½ nuppajjittha tassa maggasacca½ nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana…pe… nuppajjitth±ti? Uppajjittha.