(2) At²tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

38. (Ka) yassa dukkhasacca½ uppajjittha tassa samudayasacca½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana samudayasacca½ uppajjittha tassa dukkhasacca½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa dukkhasacca½ uppajjittha tassa maggasacca½ uppajjitth±ti?
Anabhisamet±v²na½ tesa½ dukkhasacca½ uppajjittha, no ca tesa½ maggasacca½ uppajjittha Abhisamet±v²na½ tesa½ dukkhasaccañca uppajjittha maggasaccañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
39. (Ka) yassa samudayasacca½ uppajjittha tassa maggasacca½ uppajjitth±ti?
Anabhisamet±v²na½ tesa½ samudayasacca½ uppajjittha, no ca tesa½ maggasacca½ uppajjittha. Abhisamet±v²na½ tesa½ samudayasaccañca uppajjittha maggasaccañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.