(©a) paccan²ka-ok±so

34. (Ka) yattha dukkhasacca½ nuppajjati tattha samudayasacca½ nuppajjat²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana samudayasacca½ nuppajjati tattha dukkhasacca½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Ka) yattha dukkhasacca½ nuppajjati tattha maggasacca½ nuppajjat²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana maggasacca½ nuppajjati tattha dukkhasacca½ nuppajjat²ti Uppajjati.
35. (Ka) yattha samudayasacca½ nuppajjati tattha maggasacca½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana maggasacca½ nuppajjati tattha samudayasacca½ nuppajjat²ti?
Ap±ye tattha maggasacca½ nuppajjati, no ca tattha samudayasacca½ nuppajjati. Asaññasatte tattha maggasaccañca nuppajjati samudayasaccañca nuppajjati.