2. Pavattiv±ro 1. upp±dav±ro

(1) Paccuppannav±ro

(Ka) anulomapuggalo

18. (Ka) yassa cakkhudh±tu uppajjati tassa sotadh±tu uppajjat²ti?
Sacakkhuk±na½ asotak±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhudh±tu uppajjati, no ca tesa½ sotadh±tu uppajjati. Sacakkhuk±na½ sasotak±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhudh±tu ca uppajjati sotadh±tu ca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana sotadh±tu uppajjati tassa cakkhudh±tu uppajjat²ti?
Sasotak±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sotadh±tu uppajjati, no ca tesa½ cakkhudh±tu uppajjati. Sasotak±na½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sotadh±tu ca uppajjati cakkhudh±tu ca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhudh±tu uppajjati tassa gh±nadh±tu uppajjat²ti?
Sacakkhuk±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhudh±tu uppajjati, no ca tesa½ gh±nadh±tu uppajjati. Sacakkhuk±na½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhudh±tu ca uppajjati gh±nadh±tu ca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana gh±nadh±tu uppajjati tassa cakkhudh±tu uppajjat²ti?
Sagh±nak±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nadh±tu uppajjati, no ca tesa½ cakkhudh±tu uppajjati. Sagh±nak±na½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nadh±tu ca uppajjati cakkhudh±tu ca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhudh±tu uppajjati tassa r³padh±tu uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³padh±tu uppajjati tassa cakkhudh±tu uppajjat²ti?
Sar³pak±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³padh±tu uppajjati no ca tesa½ cakkhudh±tu uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³padh±tu ca uppajjati cakkhudh±tu ca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhudh±tu uppajjati tassa manoviññ±ºadh±tu uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana manoviññ±ºadh±tu uppajjati tassa cakkhudh±tu uppajjat²ti?
Sacittak±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ manoviññ±ºadh±tu uppajjati, no ca tesa½ cakkhudh±tu uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ manoviññ±ºadh±tu ca uppajjati cakkhudh±tu ca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhudh±tu uppajjati tassa dhammadh±tu uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhammadh±tu uppajjati tassa cakkhudh±tu uppajjat²ti?
Acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhammadh±tu uppajjati, no ca tesa½ cakkhudh±tu uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhammadh±tu ca uppajjati cakkhudh±tu ca uppajjati.
(Yath± ±yatanayamaka½ vibhatta½ eva½ dh±tuyamakampi vibhajitabba½, sadisa½ k±tabba½).