4. Suddhadh±tum³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

8. (Ka) cakkhu dh±tu?
(Kha) dh±t³ sota½?…Pe…
(Ka) cakkhu dh±tu?
(Kha) dh±t³ dhammo?…Pe…
(Ka) dhammo dh±tu?
(Kha) dh±t³ cakkhu?…Pe…
(Ka) dhammo dh±tu?
(Kha) dh±t³ manoviññ±ºa½? (Cakka½ bandhitabba½).

(Kha) paccan²ka½

9. (Ka) na cakkhu na dh±tu?
(Kha) na dh±t³ na sota½?
(Ka) na cakkhu na dh±tu?
(Kha) na dh±t³ na gh±na½?…Pe….
(Ka) na cakkhu na dh±tu?
(Kha) na dh±t³ na dhammo?…Pe…
(Ka) na dhammo na dh±tu?
(Kha) na dh±t³ na cakkhu?…Pe…
(Ka) na dhammo na dh±tu?
(Kha) na dh±t³ na manoviññ±ºa½? (Cakka½ bandhitabba½).

Paººatti-uddesav±ro.