(Kha) paccan²ka½

3. (Ka) na cakkhu na cakkhudh±tu?
(Kha) na cakkhudh±tu na cakkhu?
(Ka) na sota½ na sotadh±tu?
(Kha) na sotadh±tu na sota½?…Pe…
(Ka) na cakkhuviññ±ºa½ na cakkhuviññ±ºadh±tu?
(Kha) na cakkhuviññ±ºadh±tu na cakkhuviññ±ºa½?…Pe…
(Ka) na mano na manodh±tu?
(Kha) na manodh±tu na mano?
(Ka) na manoviññ±ºa½ na manoviññ±ºadh±tu?
(Kha) na manoviññ±ºadh±tu na manoviññ±ºa½?
(Ka) na dhammo na dhammadh±tu?
(Kha) na dhammadh±tu na dhammo?

2. Padasodhanam³lacakkav±ro