3. Pariññ±v±ro

1. Paccuppannav±ro

249. (Ka) yo cakkh±yatana½ parij±n±ti so sot±yatana½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana sot±yatana½ parij±n±ti so cakkh±yatana½ parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yo cakkh±yatana½ na parij±n±ti so sot±yatana½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana sot±yatana½ na parij±n±ti so cakkh±yatana½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.

2. At²tav±ro

250. (Ka) yo cakkh±yatana½ parij±nittha so sot±yatana½ parij±nitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana sot±yatana½ parij±nittha so cakkh±yatana½ parij±nitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yo cakkh±yatana½ na parij±nittha so sot±yatana½ na parij±nitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana sot±yatana½ na parij±nittha so cakkh±yatana½ na parij±nitth±ti? ¾mant±.