(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

211. (Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa sot±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ sot±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjissati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
Ye r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±n±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjissati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjissati.
Yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjissati. (Cakkh±yatanam³laka½)
212. (Ka) yassa gh±n±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ upapajjissati. Itaresa½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca uppajjissati.
Yassa gh±n±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca uppajjissati.
213. Yassa r³p±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca uppajjissati.
214. (Ka) yassa man±yatana½ uppajjissati tassa dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati man±yatanañca uppajjissati.