(Gha) paccan²kapuggalo

193. (Ka) yassa cakkh±yatana½ na nirujjhittha tassa sot±yatana½ na nirujjhissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
Yassa cakkh±yatana½…pe… gh±n±yatana½… r³p±yatana½… man±yatana½ na nirujjhittha tassa dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti? Natthi.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa man±yatana½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.

(©a) paccan²ka-ok±so

194. Yassa cakkh±yatana½ na nirujjhittha…pe….