(Gha) paccan²kapuggalo

160. (Ka) yassa cakkh±yatana½ na nirujjhati tassa sot±yatana½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ na nirujjhittha tassa cakkh±yatana½ na nirujjhat²ti? Natthi.
Yassa cakkh±yatana½…pe… gh±n±yatana½…pe… r³p±yatana½…pe… man±yatana½ na nirujjhati tassa dhamm±yatana½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhittha tassa man±yatana½ na nirujjhat²ti? Natthi.

(©a) paccan²ka-ok±so

161. Yattha cakkh±yatana½ na nirujjhati…pe….