(Kha) anuloma-ok±so

137. Yattha cakkh±yatana½ nirujjhissati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

138. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa tattha sot±yatana½ nirujjhissat²ti ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
R³p±vacar±na½…pe… k±m±vacar±na½…pe….
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ nirujjhissat²ti?
Asaññasatt±na½…pe… pañcavok±r±na½…pe….
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
Ar³p±na½…pe… pañcavok±r±na½…pe….
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
Asaññasatt±na½ ar³p±na½…pe… pañcavok±r±na½…pe…. (Cakkh±yatanam³laka½)
139. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
R³p±vacar±na½…pe… k±m±vacar±na½…pe….
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½…pe… k±m±vacar±na½…pe….
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½…pe… k±m±vacar±na½…pe…. (Gh±n±yatanam³laka½)
140. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti?
Asaññasatt±na½…pe… pañcavok±r±na½…pe….
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
Ar³p±na½…pe… pañcavok±r±na½…pe….
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
Ar³p±na½…pe… pañcavok±r±na½ asaññasatt±na½…pe…. (R³p±yatanam³laka½)
141. (Ka) yassa yattha man±yatana½…pe…? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…?
Asaññasatt±na½…pe… catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati man±yatanañca nirujjhissati. (Yath± upp±dav±re yassa yatthake an±gat± pucch± vitth±rit±, eva½ nirodhepi vitth±retabb±).