(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

133. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa sot±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti
Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ nirujjhissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ar³pa½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca nirujjhissati. (Cakkh±yatanam³laka½)
134. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
Yassa gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca nirujjhissati. (Gh±n±yatanam³laka½)
135. Yassa r³p±yatana½ nirujjhissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ar³pa½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca nirujjhissati.
136. (Ka) yassa man±yatana½ nirujjhissati tassa dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.