2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

12. (Ka) cakkhu cakkh±yatananti?
Dibbacakkhu paññ±cakkhu cakkhu, na cakkh±yatana½. Cakkh±yatana½ cakkhu ceva cakkh±yatanañca…pe….
(Kha) ±yatan± sot±yatananti?
Sot±yatana½ ±yatanañceva sot±yatanañca. Avases± ±yatan± na sot±yatana½.
Cakkhu cakkh±yatananti?
Dibbacakkhu paññ±cakkhu cakkhu, na cakkh±yatana½. Cakkh±yatana½ cakkhu ceva cakkh±yatanañca…pe….
¾yatan± gh±n±yatananti…pe… ±yatan± dhamm±yatananti?
Dhamm±yatana½ ±yatanañceva dhamm±yatanañca. Avases± ±yatan± na dhamm±yatana½.
Sota½ sot±yatananti?…Pe… avases± ±yatan± na dhamm±yatana½…pe….
Dhammo dhamm±yatananti?
Dhamm±yatana½ µhapetv± avaseso dhammo, na dhamm±yatana½. Dhamm±yatana½ dhammo ceva dhamm±yatanañca…pe….
¾yatan± cakkh±yatananti?
Cakkh±yatana½ ±yatanañceva cakkh±yatanañca. Avases± ±yatan± na cakkh±yatana½.
Dhammo dhamm±yatananti?
Dhamm±yatana½ µhapetv± avaseso dhammo, na dhamm±yatana½. Dhamm±yatana½ dhammo ceva dhamm±yatanañca.
¾yatan± sot±yatananti…pe… ±yatan± man±yatananti?
Man±yatana½ ±yatanañceva man±yatanañca. Avases± ±yatan± na man±yatana½.
(Ekekapadam³laka½ cakka½ bandhitabba½ asammohantena).