(Kha) niddeso

1. Paŗŗattiv±raniddesa

1. Padasodhanav±ro

(Ka) anuloma½

10. (Ka) cakkhu cakkh±yatananti?
Dibbacakkhu pańń±cakkhu cakkhu, na cakkh±yatana½. Cakkh±yatana½ cakkhu ceva cakkh±yatanańca.
(Kha) cakkh±yatana½ cakkh³ti? ¾mant±.
(Ka) sota½ sot±yatananti?
Dibbasota½ taŗh±sota½ sota½, na sot±yatana½. Sot±yatana½ sotańceva sot±yatanańca.
(Kha) sot±yatana½ sotanti? ¾mant±.
(Ka) gh±na½ gh±n±yatananti? ¾mant±.
(Kha) gh±n±yatana½ gh±nanti? ¾mant±.
(Ka) jivh± jivh±yatananti? ¾mant±.
(Kha) jivh±yatana½ jivh±ti? ¾mant±.
(Ka) k±yo k±y±yatananti?
K±y±yatana½ µhapetv± avaseso k±yo, na k±y±yatana½. K±y±yatana½ k±yo ceva k±y±yatanańca.
(Kha) k±y±yatana½ k±yoti? ¾mant±.
(Ka) r³pa½ r³p±yatananti?
R³p±yatana½ µhapetv± avasesa½ r³pa½, na r³p±yatana½. R³p±yatana½ r³pańceva r³p±yatanańca.
(Kha) r³p±yatana½ r³panti? ¾mant±.
(Ka) saddo sadd±yatananti? ¾mant±.
(Kha) sadd±yatana½ saddoti? ¾mant±.
(Ka) gandho gandh±yatananti?
S²lagandho sam±dhigandho pańń±gandho gandho, na gandh±yatana½. Gandh±yatana½ gandho ceva gandh±yatanańca.
(Kha) gandh±yatana½ gandhoti? ¾mant±.
(Ka) raso ras±yatananti?
Attharaso dhammaraso vimuttiraso raso, na ras±yatana½. Ras±yatana½ raso ceva ras±yatanańca.
(Kha) ras±yatana½ rasoti? ¾mant±.
(Ka) phoµµhabbo phoµµhabb±yatananti? ¾mant±.
(Kha) phoµµhabb±yatana½ phoµµhabboti? ¾mant±.
(Ka) mano man±yatananti? ¾mant±.
(Kha) man±yatana½ manoti? ¾mant±.
(Ka) dhammo dhamm±yatananti?
Dhamm±yatana½ µhapetv± avaseso dhammo, na dhamm±yatana½. Dhamm±yatana½ dhammo ceva dhamm±yatanańca.
(Kha) dhamm±yatana½ dhammoti? ¾mant±.