4. Suddh±yatanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

8. (Ka) cakkhu ±yatana½?
(Kha) ±yatan± sota½?…Pe…
(Ka) cakkhu ±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhammo?
(Ka) sota½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkhu?…Pe…
(Ka) sota½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhammo?
(Ka) gh±na½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkhu?…Pe…
(Ka) gh±na½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhammo?…Pe…
(Ka) dhammo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkhu?
(Ka) dhammo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± sota½?…Pe…
(Ka) dhammo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± mano?
(Cakka½ bandhitabba½)