(©a) paccan²ka-ok±so

182. Yattha r³pakkhandho nuppajjissati…pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

183. (Ka) yassa yattha r³pakkhandho nuppajjissati tassa tattha vedan±kkhandho na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha r³pakkhandho nuppajjissati, no ca tesa½ tattha vedan±kkhandho na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ tattha r³pakkhandho ca nuppajjissati vedan±kkhandho ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vedan±kkhandho na nirujjhissati tassa tattha r³pakkhandho nuppajjissat²ti?
Asaññasatt±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³pakkhandho nuppajjissati. Parinibbant±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho ca na nirujjhissati r³pakkhandho ca nuppajjissati.
184. (Ka) yassa yattha vedan±kkhandho nuppajjissati tassa tattha saññ±kkhandho na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho nuppajjissati, no ca tesa½ tattha saññ±kkhandho na nirujjhissati. Parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho ca nuppajjissati saññ±kkhandho ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha saññ±kkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedan±kkhandho nuppajjissat²ti? ¾mant±.