6. Chaµµhavaggo

(55) 3. Saccakath±

452. Catt±ri sacc±ni asaªkhat±n²ti? ¾mant±. Catt±ri t±º±ni catt±ri leº±ni catt±ri saraº±ni catt±ri par±yan±ni catt±ri accut±ni catt±ri amat±ni catt±ri nibb±n±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe… catt±ri nibb±n±n²ti? ¾mant±. Atthi catunna½ nibb±n±na½ uccan²cat± h²napaº²tat± ukka½s±vaka½so s²m± v± bhedo v± r±ji v± antarik± v±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dukkhasacca½ asaªkhatanti? ¾mant± Dukkha½ asaªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… dukkhasacca½ asaªkhatanti? ¾mant±. K±yika½ dukkha½ cetasika½ dukkha½ sokaparidevadukkhadomanassa-up±y±s± asaªkhat±ti? Na heva½ vattabbe…pe… samudayasacca½ asaªkhatanti? ¾mant±. Samudayo asaªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe… samudayasacca½ asaªkhatanti? ¾mant±. K±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± asaªkhat±ti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasacca½ asaªkhatanti? ¾mant±. Maggo asaªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasacca½ asaªkhatanti? ¾mant±. Samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi asaªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dukkha½ saªkhatanti? ¾mant±. Dukkhasacca½ saªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±yika½ dukkha½ cetasika½ dukkha½ sokaparidevadukkhadomanassa-up±y±s± saªkhat±ti? ¾mant±. Dukkhasacca½ saªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… samudayo saªkhatoti? ¾mant±. Samudayasacca½ saªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± saªkhat±ti? ¾mant± Samudayasacca½ saªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… maggo saªkhatoti? ¾mant±. Maggasacca½ saªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi saªkhatoti? ¾mant±. Maggasacca½ saªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe….
453. Nirodhasacca½ asaªkhata½, nirodho asaªkhatoti? ¾mant±. Dukkhasacca½ asaªkhata½, dukkha½ asaªkhatanti? Na heva½ vattabbe…pe… nirodhasacca½ asaªkhata½, nirodho asaªkhatoti? ¾mant±. Samudayasacca½ asaªkhata½, samudayo asaªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe… nirodhasacca½ asaªkhata½, nirodho asaªkhatoti? ¾mant±. Maggasacca½ asaªkhata½, maggo asaªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dukkhasacca½ asaªkhata½, dukkha½ saªkhatanti? ¾mant±. Nirodhasacca½ asaªkhata½, nirodho saªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe… samudayasacca½ asaªkhata½, samudayo saªkhatoti? ¾mant±. Nirodhasacca½ asaªkhata½, nirodho saªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasacca½ asaªkhata½, maggo saªkhatoti? ¾mant±. Nirodhasacca½ asaªkhata½, nirodho saªkhatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
454. Na vattabba½– “catt±ri sacc±ni asaªkhat±n²”ti? ¾mant± Nanu vutta½ bhagavat±– “catt±rim±ni, bhikkhave, tath±ni avitath±ni anaññath±ni! Katam±ni catt±ri? ‘Ida½ dukkhan’ti, bhikkhave, tathameta½ avitathameta½ anaññathameta½…pe… ‘aya½ dukkhasamudayo’ti…pe… ‘aya½ dukkhanirodho’ti…pe… ‘aya½ dukkhanirodhag±min² paµipad±’ti tathameta½ avitathameta½ anaññathameta½. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri tath±ni avitath±ni anaññath±n²”ti [sa½. ni. 5.1090]. Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi catt±ri sacc±ni asaªkhat±n²ti.

Saccakath± niµµhit±.